Regulamin Porządkowy

Warunki wstępu i użytkowania

Regulamin wstępu oraz użytkowania atrakcji w obrębie miejsc wyznaczonych do kąpieli.

Postanowienia ogólne

 1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli strzeżone jest przez Ratowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli są obiektami administrowanymi przez: FUNDACJA NAD WODĄ, 55-120 Oborniki Śląskie, Paniowice, ul. Odrzańska 11;

REGULAMIN MIEJSCA WYZNACZONEGO DO KĄPIELI

 1. Kolory flag na kąpielisku oznaczają:
  biała – kąpiel dozwolona;
  czerwona – kąpiel zabroniona;
  brak flagi – kąpielisko zamknięte;
 2. Kolory boi w miejscu wyznaczonym do kąpieli oznaczają strefy:
  białe – brodzik dla dzieci o głębokości do 0,4m;
  żółte – strefa dla nieumiejących pływać o głębokości do 1,2m;
  czerwone – strefa dla umiejących pływać o głębokości do 4m;
 3. 1.Miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne są w okresie letnim w godzinach od 10:00 do 19:00 w dniach, w których wywieszona jest biała flaga. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za osoby korzystające z miejsc wykorzystywanych do kąpieli poza godzinami określonymi w regulaminie;
 4. Za przedmioty, wyposażenie i odzież pozostawione na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli Administrator nie ponosi odpowiedzialności;
 5. Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz kąpać się tylko w wyznaczonym miejscu pod opieką osób dorosłych;
 6. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, jak również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli;
 7. Zabronione jest  leżakowanie na pomostach oraz skakanie z nich do wody;
 8. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy;
 9. Osoby korzystające z miejsce wykorzystywanego do kąpieli winny stosować się do poleceń ratowników;

OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE MIEJSCA WYZNACZONEGO DO KĄPIELI I PLAŻY NIE WOLNO:

 • pływać na materacach i na innych sprzętach dmuchanych;
 • przekraczać wyznaczonego obszaru dla nieumiejących pływać, jeśli nie umieją pływać;
 • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga;
 • leżakować i biegać po pomostach;
 • używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła i innych środków higieny osobistej;niszczyć urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży;
 • zakłócać spokój i wypoczynek innym osobom;
 • wrzucać i popychać inne osoby do wody;
 • pić napojów alkoholowych;
 • grillować;
 • zaśmiecać teren;
 • wjeżdżać pojazdami;
 • wprowadzać psów i innych zwierząt (za wyjątkiem przestrzeni do tego przeznaczonych);
 • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową;
 • Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.