regulamin porządkowy

Warunki wstępu i użytkowania

Regulamin wstępu oraz korzystania z wodnego toru przeszkód Wibit.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW

 1. Wodny plac zabaw znajduje się na terenie Kopalni Wrocław;
 2. Wodny plac zabaw jest czynny w godzinach 10.00 – 19.00 (ostatnie wejście o 18.00);
 3. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku życia.
 4. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z wodnego placu zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;
 5. Z Wodnego Placu Zabaw jednorazowo może korzystać 70 osób;
 6. Przed wejściem na plac zabaw korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty;
 7. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. natychmiast powiadomić najbliższego ratownika;
 8. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie;
 9. Osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw obowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Kopalni Wrocław;
 10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu Kopalni Wrocław bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty;
 11. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi Kopalni Wrocław;

NA TERENIE WODNEGO PLACU ZABAW ZABRANIA SIĘ:

 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.;
 • skakania z innych obiektów (pomostu itp.) na moduł lub z modułu;
 • zabrania się przepływania pod modułami;
 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób;
 • wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem.