Regulamin Porządkowy

Warunki wstępu i użytkowania

Regulamin wstępu oraz korzystania z Parku Wodnego / Wodnego Toru Przeszkód

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW

 1. Wodny plac zabaw znajduje się na terenie Kopalni Strefy Wakacji;
 2. Wodny plac zabaw jest czynny w godzinach 10.00 – 19.00 (ostatnie wejście o 18.00);
 3. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku życia;
 4. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z wodnego placu zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;
 5. Osoby korzystające z Wodnego Placu Zabawa zobowiązane są do ubrania Kamizelki Ochronnej / Wypornościowej;
 6. Z Wodnego Placu Zabaw jednorazowo może korzystać 70 osób;
 7. Przed wejściem na plac zabaw korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty;
 8. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. natychmiast powiadomić najbliższego ratownika;
 9. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie;
 10. Osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw obowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Kopalni Strefa Wakacji;
 11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu Kopalni Strefy Wakacji bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty;
 12. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi Kopalni Strefy Wakacji.

NA TERENIE WODNEGO PLACU ZABAW ZABRANIA SIĘ:

 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.;
 • skakania z innych obiektów (pomostu itp.) na moduł lub z modułu;
 • zabrania się przepływania pod modułami;
 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób;
 • wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Wstępu na Wodny Plac Zabaw bez Kamizelki Ochronnej / Wypornościowej