regulamin ko.wyspy

Warunki wstępu i użytkowania

Regulamin strefy wydarzeń kulturalnych oraz przyjazna zwierzętom domowym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strefa Ko.Wyspa znajduje się na terenie Kopalni Wrocław;
 2. Regulamin określa szczegółowe zasady obowiązujące w strefie;
 3. Jednocześnie zastosowanie mają ogólne zasady obowiązujące w Kopalni Wrocław;
 4. Niestosowanie się do poniższych zasad może skutkować usunięciem z obiektu bez prawa powrotu i zwrotu ceny biletu wstępu;

ZASADY WPROWADZANIA ZWIERZĄT

 1. Ko.Wyspa jest miejscem w którym mogą przebywać zwierzęta domowe.
 2. Opiekunowie zwierząt domowe muszą się stosować do zasad określonych w regulaminie;
 3. Za szkody spowodowane przez zwierzęta domowe odpowiadają ich właściciele;
 4. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi Kopalni Wrocław;
 5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych osób zgodnie z poniższymi zasadami.

WŁAŚCICIELE ZWIERZĄT DOMOWYCH SĄ ZOBOWIĄZANI DO:

 • sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt domowych i osób;
 • pies powinien być na smyczy lub w kagańcu, a pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w typie tej rasy – na smyczy i w kagańcu;
 • psy powinny być wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania psa w momencie rozdrażnienia.
 • natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe;
 • niedopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta;